Forhandlerservice - Oplysningstekst til
brug for ansøgningsskemaet

Oplysningspligt i forbindelse medindsamling og behandling af dine personoplysninger

Hvilke personoplysninger om digindsamler vi?

Danske Spil indsamler og behandler somdataansvarlig de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgningom forhandling af spil udbudt af Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens SpilA/S, herunder de oplysninger du indtaster i ansøgningsskemaet samt eventuelleyderligere eftersendte informationer. Derudover indhenter vioplysninger om dig fra RKI vedrørende eventuelle betalingsanmærkninger og fra SKATmed henblik på at få verificeret, at du er momsregistreret. Endvidereindhenter vi personoplysninger om dig fra CPR-registret for at kunne verificere dine kontaktoplysninger. Dette ervi forpligtede til i henhold til spillelovgivningen og nødvendigt for at sikre,at de personoplysninger, vi behandler om dig er retvisende.

Hvad er formålet med og det juridiske grundlag for behandlingenaf dine personoplysninger?

Behandlingen af dine personoplysninger ernødvendig for at vi kan vurdere din ansøgning om forhandling af spil udbudt afDanske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S, herunder de krav Danske Spilskal leve op til i henhold til bl.a. databeskyttelseslovgivningen, spillelovgivningenm.v.

Vores juridiske grundlag forbehandlingen af dine personoplysninger er overholdelse af de retligeforpligtelser, der påhviler Danske Spil, jf. databeskyttelsesforordningensartikel 6, stk. 1, litra f.

Når vi indsamler personoplysningerdirekte fra dig til brug for din ansøgning som forhandler, giver du ospersonoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet tilat give disse personoplysninger, idet konsekvenserne ellers vil være, at viikke kan tage stilling til din ansøgning som forhandler.  

Hvem modtager dine personoplysninger?
Danske Spil benytter sig af en række system- oghostingudbydere, som er databehandlere for Danske Spil. De databehandlere, vibenytter, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og anvenderdem ikke til egne formål.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares i det tidsrum, der ertilladt og påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personoplysninger,når de ikke længere er nødvendige at opbevare forat opfylde de formål, de er indsamlet til og for at dokumentere vores ret tilbehandling af personoplysningerne og vores overholdelse af regler om behandlingaf personoplysninger og anden lovgivning.

Hvisdin ansøgning om forhandling af spil bliver imødekommet opbevarer vi dinepersonoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik forforhandlere, som du får udleveret ved indgåelsen af forhandlerkontrakten.

Hvisdu derimod får afslag på din ansøgning om forhandling af spil, sletter vi somudgangspunkt ansøgningen samt de øvrige personoplysninger på tidspunktet forafslaget og senest 6 måneder efter afslutningen af ansøgningsprocessen.

Hvad er dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger?
Duhar efter persondatareglerne en række rettigheder i forhold til voresbehandling af dine personoplysninger. F.eks. har duret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har rettil at få ændret forkerte eller misvisende oplysninger. Du har i visse tilfælderet til at få personoplysninger om dig slettet, f.eks. hvis de behandles istrid med lovgivningen, eller ikke er nødvendige for de angivne formål.

Du kan læse mere om dinerettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som dufinder på www.datatilsynet.dk. Hvisdu vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysningernedenfor.

Du har ret tilat indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vibehandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysningerpå www.datatilsynet.dk.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson:Informationssikkerhed, Danske Spil A/S
Adresse: Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby
CVR: 64011715
Telefonnr.: 36 72 00 11

Mail: DataProtectionManager@danskespil.dk

 tekst i felt]

Gældende for Lotto- og Eurojackpotkuponer købt 28. juni 2018. 

Har du købt en Lotto- eller Eurojackpotkupon, torsdag d. 28. juni, mellem kl.8.00 og 10.15 i kassen – ikke i kiosken - hos Netto, Føtex eller Bilka, og står der øverst på kuponen, at den er ugyldig?

Så skal du venligst kontakte Danske Spils kundeservice på 3672 8080, da du ikke har mulighed for at præmiesøge kuponen. Du er stadig med i spillet. 

Vi beklager fejlen.

Gældende for præmieudbetalinger på Lotto 7.april 2018  

Fejl på præmieudbetalingen for 6 rigtige i Lottotrækningenlørdag d. 7. april 2018.

Hvis du har fået udbetalt din gevinst for 6 rigtige iLottotrækningen lørdag den 7. april 2018 i en butik, så har du ikke fåetudbetalt hele din gevinst.

Danske Spil har haft en IT-fejl på præmieudbetalinger fortrækningen, så kunder med 6 rigtige har fået udbetalt 14 kr. for lidt.

Hvis du har spillet online eller med Spilkort, vil duautomatisk få overført det manglende beløb og skal ikke gøre mere.

Er du ramt af fejlen og har ikke spillet online eller medSpilkort?
Du kan naturligvis stadig få de manglende 14 kr.

Skriv en e-mail til vores kundecenter på lottofejl@danskespil.dk

I e-mailen skal du oplyse:

- Dit fulde navn
- Hvor og hvornår du har købt din kupon
- Hvor og hvornår du har afleveret din kupon for at få udbetalt din præmie

Danske Spils kundecenter vil herefter vende tilbage. Vi undskylder og beklager fejlen.

Gældende for præmieudbetalinger på Lotto 23. oktober 2017

Fejl på præmieudbetalingen på 3. og 4. præmier på Lottotrækningen lørdag d. 21. oktober 2017 (uge 42). 

Har du vundet en 3. præmie eller 4. præmie i Lottotrækningen lørdag den 21. oktober 2017, og har du fået udbetalt din gevinst i en butik inden mandag d. 23. oktober kl. 13.30?

Så har du ikke fået udbetalt hele din gevinst.

Hos Danske Spil har vi haft en IT-fejl på udbetalingerne af 3.- og 4. præmier på Lottotrækningen, hvilket vil sige, at de kunder, der har fået udbetalt deres gevinst på 3. og 4. præmier, ikke har fået det fulde beløb.

For 4. præmier, hvor man har haft 5 rigtige, har kunder fået udbetalt 16 kr. for lidt

For 3. præmier, hvor man har haft 6 rigtige, har kunder fået udbetalt 452 kr. for lidt. 

Har du spillet hos en forhandler og fået for lidt udbetalt på din 3. eller 4. præmie, fordi du har hentet din gevinst før kl. 13.30 mandag d. 23. oktober, skal du naturligvis have muligheden for at få dem udbetalt.
For at få det, skal du:
Sende en e-mail til Danske Spils kundecenter på lottofejl@danskespil.dk 
I den mail skal du oplyse:
-Fulde navn
-Hvilken præmie du har fået udbetalt ( 3. eller 4. præmie)
-Hvor og hvornår du har afleveret din kupon for at få udbetalt din gevinst.
-Dit registrerings- og kontonummer, hvor du ønsker pengene overført.

Kundecenteret vil derefter vurdere sagen og overføre pengene til den oplyste konto, hvis du er berettiget hertil.

Hvis du har spillet online, vil du automatisk få overført det manglende beløb til din spilkonto.

Vi undskylder og beklager fejlen